>> Koop Anpect <<

Kopen Anpect zonder recept Snel

Anpect (Adalat) Veelvoorkomend gebruik

Het medicijn behoort tot een klasse geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers worden genoemd en vermindert de calciumionflux door calcium via calciumkanalen naar de myocardiocyten en cellen van gladde spieren van coronaire en perifere bloedvaten. en slagaders. Anpect verwijdt kransslagaders op coronarospasme naast het beïnvloedt onveranderde vaatsegmenten op plaatsen van hun gedeeltelijke stenose. Het medicijn voorkomt coronaspasm door het verminderen van tonus van gladde spieren van kransslagaders. Anpect verhoogt de coronaire perfusie en verbetert de toevoer van miocard door zuurstof. Het medicijn vergemakkelijkt dus het pompen van bloed voor een hart en vermindert de werklast. Anpect wordt gebruikt bij hypertensie (hoge bloeddruk) en voor de behandeling van angina pectoris.

Anpect (Adalat) Dosering en richting

De gebruikelijke dosering voor Anpect-capsules is driemaal daags 10 tot 20 mg. Het is belangrijk om de capsules heel door te slikken. Tabletten met verlengde afgifte moeten één keer per dag worden ingenomen en de gebruikelijke dagelijkse dosis is 30 of 60 mg. Noodzakelijkerwijs kan de dagelijkse dosis worden verhoogd tot 120 mg. De tabletten moeten heel worden doorgeslikt, niet kloppen of in tweeën snijden. Anpect kan ook samen met voedsel worden ingenomen. Voor een snelle verlichting van hypertensieve crisissymptomen is de enkelvoudige dosis van het geneesmiddel 10 mg, indien nodig binnen 30 minuten, moet nog een capsule worden ingenomen.

Anpect (Adalat) Voorzorgsmaatregelen

Anpect bevindt zich in de FDA-zwangerschapscategorie C, wat betekent dat het niet bekend is voor het veroorzaken van schade aan een ongeboren baby. Als uw leeftijd ouder is dan 65 jaar, zijn de bijwerkingen van Anpect waarschijnlijker. Raadpleeg daarom uw arts die u een lagere dosis kan voorschrijven. Vermijd het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn, het fruit is bekend door zijn vermogen om de hoeveelheid van bepaalde medicijnen in je bloedbaan te verhogen.
Contra
een arts te raadplegen voordat u dit geneesmiddel in het geval van allergie voor Anpect, zwangerschap of borstvoeding geeft, staat van een cardiogene shock, gelijktijdige inname met rifampicine, acute vorm van hypotensie, aanwezigheid van ileostoma na proctocolectomie; leeftijd onder de 18 jaar (effectiviteit en veiligheid zijn niet bepaald). Het geneesmiddel wordt zorgvuldig gebruikt in geval van hartinsufficiëntie, ernstige aortastenose, subaortastenose, acuut myocardiaal infarct met linker ventrikelfalen, acute vorm van bradycardie, leverfalen, ernstige cerebrovasculaire aandoeningen, lichte en matige arteriële hypotensie, stenose van elk gastro-intestinaal sectiesegment , gevorderde leeftijd, kwaadaardige arteriële hypertensie en hypovolemie behandeld door hemodialyse.

Anpect (Adalat) Mogelijke bijwerkingen

Stop de inname van Anpect en neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ernstige bijwerkingen: allergie, ongewoon snelle of langzame hartslag, ernstige duizeligheid of flauwvallen. , psychose, geelzucht, oedeem van de benen of enkels. Minder ernstige bijwerkingen zijn mogelijk en meer waarschijnlijk gebeuren, zo ja, stop niet met Anpect, maar praat met uw arts: hoofdpijn, vermoeidheid of vermoeidheid, opvliegers, slapeloosheid, levendige of abnormale dromen, misselijkheid of constipatie of vaak plassen. Deze effecten kunnen verergeren als Anpect wordt ingenomen met alcohol.
Drug Interaction
In zeldzame gevallen werd congestief hartfalen opgemerkt te worden geassocieerd met Anpect, meestal bij patiënten die al op een bètablokker: propranolol (Inderal), metoprolol (Lopressor), etc. hypotensie op treatmen door Anpect kan voorkomen, vooral bij patiënten die al een ander bloeddrukverlagende medicijn gebruiken. Nifedipine vermindert de eliminatie van digoxine (Lanoxin) door de nieren waardoor de toxiciteit van digoxine toeneemt.

Anpect (Adalat) Gemiste dosis

Neem nooit een dubbele dosis van dit medicijn in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis sla dan gewoon het gemiste gedeelte over en ga door met het gebruik van het geneesmiddel volgens het schema.
Overdose
Als de overdosis wordt verondersteld de voorwaarde vereist dringende medische attention.Overdose van het geneesmiddel kunnen zijn: duizeligheid, zwakte, pijn op de borst, moeite met i ademhalen, flauwvallen, een ongewoon snelle of trage hartslag, coma, onduidelijke spraak en verwarring.

Anpect (Adalat) Opslag

Tabletten moeten worden bewaard bij een temperatuur van 15-25 C (59-77 F). Ze moeten worden beschermd tegen licht, vocht en vochtigheid.

Anpect (Adalat) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Anpect <<


[naar de top]