>> Koop Atidon <<

Kopen Atidon zonder recept Snel

Gemeenschappelijk gebruik
Atidon blokkeert pereferische en centrale dophaminereceptoren, verwijdert remmende invloed van dophamine op de motorische activiteit van het maag-darmkanaal en verhoogt de evacuatie en toon van de maag. Het heeft een anti-braak-effect, kalmeert hik en misselijkheid. Atidon wordt gebruikt voor de behandeling van braken van verschillende oorsprong, hikken, atonische gastro-intestinale tractus, noodzaak om peristaltiek te versnellen voor röntgenonderzoek, dispepsie veroorzaakt door trage maag, gastro-oesofageale refluxziekte, oesofagitis, gas, maagzuur met of zonder passage van maaginhoud in de mond.

Atidon (Motilium) Dosering en Richtingen

Neem 30 minuten voor een maaltijd oraal contact met Atidon. Bij volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar, 3-4 maal daags 10 mg nemen wanneer de diagnose dispepsia wordt gesteld. Bij patiënten met ernstige misselijkheid en braken Atidon is de dagelijkse dosis 20 mg 3-4 maal daags. Bij patiënten met nierinsufficiëntie is een correctie van de dosis noodzakelijk, het aantal dagelijkse innames mag niet meer dan 1-2 keer bedragen. Dit zijn slechts algemene aanbevelingen en neem voor elk afzonderlijk geval contact op met uw arts omdat verschillende omstandigheden een andere correctie van de dosis vereisen.

Atidon (Motilium) Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Atidon of een ander geneesmiddel inneemt als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Gebruik Atidon niet als u borstvoeding geeft.

Atidon (Motilium) Contra-indicaties

Overgevoeligheid, bloeding in het maagdarmkanaal, mechanische darmobstructie, perforatie van de maag of darmen, prolactinoom, kleuterleeftijd (jonger dan 5 jaar en degenen met een gewicht van minder dan 20 kg). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nier- / leverinsufficiëntie, tijdens borstvoeding, zwangerschap.

Atidon (Motilium) Mogelijke bijwerkingen

Van de meest voorkomende bijwerkingen kunnen deze optreden: voorbijgaande spasmen van de ingewanden, allergische reacties (huiduitslag, urticaria), hyperprolactinemie (galactorroe, gynaecomastie).

Geneesmiddelinteractie
Cimetidine en natriumbicarbonaat verminderen de effecten van Domperidon. Anticholinergische medicijnen neutraliseren het effect van Atidon. Bloedspiegels van Atidon worden verhoogd door azol-antischimmelmiddelen, macrolide-antibiotica, HIV-proteaseremmers, nefazodon (antidepressivum). Atidon is compatibel met antipsychotica (neuroleptica), dopaminereceptoragonisten (bromocriptine, L-dopa). Gelijktijdige behandeling met paracetamol en digoxine had geen effect op de concentratie van deze medicijnen in het bloed.

Atidon (Motilium) Gemiste dosis

Als u een dosis hebt overgeslagen, neemt u deze het langst in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis sla het gewoon over en ga terug naar uw normale doseringsschema.

Atidon (Motilium) Overdosering

Symptomen van Overdosis kunnen zijn slaperigheid, desoriëntatie, extrapiramidale stoornis (vooral bij kinderen). Als u denkt dat dit teveel Atidon heeft ingenomen en de bovengenoemde symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Misschien heeft u medische hulp nodig.

Atidon (Motilium) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur tussen 59-77 F (15-25 C) uit de buurt van licht en vocht, kinderen en huisdieren.

Atidon (Motilium) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Atidon <<


[naar de top]