>> Koop Tadalafil <<

Kopen Tadalafil zonder recept Snel

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Algemeen gebruik

Tadalafil is een variant van Generic Cialis. Het hoofdbestanddeel van Apcalis is Tadalafil. Apcalis is een effectieve, reversibele, selectieve remmer van fosfodiësterase type 5 (PDE 5) specifiek voor cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Wanneer seksuele stimulatie lokale afgifte van stikstofmonoxide veroorzaakt, leidt remming van PDE 5 door Cialis tot verhoging van cGMP-spiegels in het holle lichaam van de penis. Het resulteert in ontspanning van arteriële gladde spieren en bloedtoevoer naar de weefsels van de penis die erecties veroorzaken. Cialis heeft geen effect wanneer seksuele stimulatie afwezig is. Apcalis verbetert de erectie en zorgt voor een geslaagde geslachtsgemeenschap. Het medicijn werkt gedurende 36 uur. Als seksuele opwinding aanwezig is, verschijnt het effect zelfs na 16 minuten nadat de medicatie is ingenomen.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Dosering en richting

De aanbevolen dosis Apcalis is 20 mg, dit moet ten minste 16 minuten vóór de seksuele activiteit worden ingenomen. Het effect blijft gedurende 36 uur aanhouden. Neem Apcalis eenmaal daags in en overschrijd de aanbevolen dosis niet.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Voorzorgsmaatregelen

Het verdient de voorkeur Apcalis niet te gebruiken met grapefruitsap, alcoholische dranken, tabak. Als u tabak rookt en gelijktijdig Apcalis gebruikt, kan dit leiden tot een aandoening die NAION wordt genoemd (plotseling optisch zenuwgerelateerd zichtverlies). Informeer uw arts voordat u Apcalis inneemt als u een abnormale penis heeft, inclusief gebogen penis en geboorteafwijkingen van de penis, coronaire hartziekte, aritmie, angina, hartaanval of hartfalen, hypo- of hypertensie, bloeding, maagzweren, diabetes, hyperlipidemie (overmatige lipiden in het bloed), sikkelcelanemie, lever- of nierfalen in de geschiedenis.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Contra-indicaties

Apcalis is gecontra-indiceerd bij patiënten die elke vorm van organisch nitraat gebruiken, hetzij regelmatig en / of met tussenpozen, omdat het het hypotensieve effect van nitraten kan versterken. Mogelijke bijwerkingen De meest voorkomende bijwerkingen van Apcalis zijn blozen in het gezicht (rood worden), hoofdpijn, maagklachten, diarree, griepachtige symptomen en misselijkheid. In meer zeldzame gevallen kunnen lage bloeddruk, wazig zien en veranderingen in het kleurenzien en abnormale ejaculatie optreden. Langdurige erecties of priapisme (pijnlijke erecties langer dan 6 uur) zijn ook mogelijk. Als uw erectie langer is dan 4 uur, zoek dan onmiddellijk medische hulp want het kan uw penis permanent beschadigen. Verergering van hartproblemen bij patiënten met een reeds bestaande hartaandoening met Apcalis werd gemeld.

Geneesmiddelinteracties
Gelijktijdige toediening met medicijnen die organische nitraten bevatten, kan ernstige hypotensie veroorzaken, wat in sommige gevallen gevaarlijk is. Vermijd het gebruik van Apcalis met medicijnen zoals Erythrityl Tetranitraat, Isosorbide Dinitraat, Isosorbide Mononitraat, Nitroglycerine, Pentaerythritol Tetranitraat. Niveaus en toxiciteit van Apcalis worden verhoogd door erytromycine, ketoconazol (Nizoral), itraconazol (Sporanox), indinavir (Crixivan) en ritonavir (Norvir). Licht uw arts in als u Atazanavir, Bunazosin, Clarithromycin, Doxazosin, Erythromycin, Indinavir, Itraconazol, Ketoconazol, Moxisyin, Nefazodon, Nelfinavir, Fenoxybenzamine, Phentolamine, Prazosin, Saquinavir, Telithromycin, Terazosin, Trimazosin, Urapidil gebruikt, omdat uw Apcalis-dosis mogelijk nodig is. correctie.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Gemiste dosis

Gemiste dosis is niet de bedoeling als Apcalis wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen zoals het wordt gebruikt wanneer dat nodig is.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Overdosering

Een overdosis Apcalis veroorzaakt symptomen die als bijwerkingen worden beschreven. Zoek onmiddellijk medische hulp als u naar uw mening te veel van dit medicijn heeft ingenomen.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Opslag

Bewaren op kamertemperatuur, weg van vocht, zonlicht, kinderen en huisdieren in een strakke container.

Tadalafil (Apcalis SX Oral Jelly) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Tadalafil <<


[naar de top]