>> Koop Apcalis <<

Kopen Apcalis zonder recept Snel

Apcalis (Cialis) Algemeen gebruik

Apcalis is een effectieve, reversibele, selectieve remmer van fosfodiësterase type 5 (PDE 5) specifiek voor cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Wanneer seksuele stimulatie lokale afgifte van stikstofmonoxide veroorzaakt, leidt remming van PDE 5 door Apcalis tot verhoging van cGMP-spiegels in het holle lichaam van de penis. Het resulteert in ontspanning van arteriële gladde spieren en bloedtoevoer naar de weefsels van de penis die erecties veroorzaken. Apcalis heeft geen effect wanneer seksuele stimulatie afwezig is. Apcalis verbetert de erectie en zorgt voor een geslaagde geslachtsgemeenschap. Het medicijn werkt gedurende 36 uur. Als seksuele opwinding aanwezig is, verschijnt het effect zelfs na 16 minuten nadat de medicatie is ingenomen.


Apcalis (Cialis) VoorzorgsmaatregelenHet verdient de voorkeur om Apcalis niet te gebruiken met grapefruitsap, alcoholische dranken, tabak. Als u tabak rookt en tegelijkertijd Apcalis gebruikt, kan dit leiden tot een aandoening die NAION wordt genoemd (plotseling optisch zenuwgerelateerd zichtverlies). Informeer uw arts voordat u Apcalis inneemt als u een abnormale penis heeft, inclusief een gebogen penis en geboorteafwijkingen van de penis, coronaire hartziekte, aritmie, angina, hartaanval of hartfalen, hypo- of hypertensie, bloeding, maagzweren, diabetes, hyperlipidemie (overmatige lipiden in het bloed), sikkelcelanemie, lever- of nierfalen in de geschiedenis.

Apcalis (Cialis) Contra-indicaties

Apcalis is gecontraïndiceerd bij patiënten die elke vorm van organisch nitraat gebruiken, hetzij regelmatig en / of met tussenpozen, omdat het het hypotensieve effect van nitraten kan versterken.

Apcalis (Cialis) Mogelijke bijwerkingen

Meest voorkomende bijwerkingen van Apcalis zijn blozen in het gezicht (rood worden), hoofdpijn, maagklachten, diarree, griepachtige symptomen en misselijkheid. In meer zeldzame gevallen kunnen lage bloeddruk, wazig zien en veranderingen in het kleurenzien en abnormale ejaculatie optreden. Langdurige erecties of priapisme (pijnlijke erecties langer dan 6 uur) zijn ook mogelijk. Als uw erectie langer is dan 4 uur, zoek dan onmiddellijk medische hulp want het kan uw penis permanent beschadigen. Verergering van hartproblemen bij patiënten met een reeds bestaande hartziekte met behulp van Apcalis werd gemeld.

Geneesmiddelinteracties
Gelijktijdige toediening met medicijnen die organische nitraten bevatten, kan ernstige hypotensie veroorzaken, wat in sommige gevallen gevaarlijk is. Vermijd het gebruik van Calis met medicijnen zoals Erythrityl Tetranitraat, Isosorbide Dinitraat, Isosorbide Mononitraat, Nitroglycerine, Pentaerythritol Tetranitraat. Niveaus en toxiciteit van Apcalis worden verhoogd door erytromycine, ketoconazol (Nizoral), itraconazol (Sporanox), indinavir (Crixivan) en ritonavir (Norvir). Licht uw arts in als u Atazanavir, Bunazosin, Clarithromycin, Doxazosin, Erythromycin, Indinavir, Itraconazol, Ketoconazol, Moxisyg, Nefazodon, Nelfinavir, Fenoxybenzamine, Phentolamine, Prazosin, Saquinavir, Telithromycin, Terazosin, Trimazosin, Urapidil gebruikt, omdat uw Apcalis dosis mogelijk nodig is. correctie.

Apcalis (Cialis) Gemiste dosis

Gemiste dosis is niet de bedoeling als Apcalis wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen wanneer het wordt gebruikt wanneer dat nodig is.

Apcalis (Cialis) Overdosering

Overdosering van Apcalis veroorzaakt symptomen die als bijwerkingen worden beschreven. Zoek onmiddellijk medische hulp als u naar uw mening te veel van dit medicijn heeft ingenomen.

Apcalis (Cialis) Opslag

Bewaren op kamertemperatuur, weg van vocht, zonlicht, kinderen en huisdieren in een strakke container.

Apcalis (Cialis) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Apcalis <<


[naar de top]